Den bästa affärsstrategin är nöjda kunder.

Vad vi gör för våra kunder

Genom telemarketing, kontaktcenterverksamhet, mötesbokning och fysiskt bemötande stärker vi på Bigacom ert varumärke och därmed er position på marknaden.

Kvalité

Avgörande för ett bolags framgång är relationen till sina befintliga och potentiella kunder.
I takt med den digitala utvecklingen har kunder större möjlighet än någonsin att identifiera vilka varumärken de vill ha samröre med.

För oss på Bigacom betyder det att kvalitén alltid kommer i första hand. Med detta följer långsiktighet som hos oss genomsyrar alla interaktioner. Mot partners, medarbetare och framförallt kunder.

Vi är våra kunders röst

Genom dialog och kommunikation skapar vi värden för våra kunders kunder. 

Vi är ett självklart val som sälj- och servicepartner för de bolag som önskar kostnadseffektivitet, resultat och en hälsosam affär.

Telemarketing​

Vi är ett Stockholmsbaserat bolag som genom outsourcade tjänster stärker verksamheten hos våra kunder. 

Genom modern telemarketing driver vi kvalitativa resultat i kombination med att samla användbar och träffsäker data med insikter om kund.

Telemarketing

Vi är ett Stockholmsbaserat bolag som genom outsourcade tjänster stärker verksamheten hos våra kunder. 

Genom modern telemarketing driver vi kvalitativa resultat i kombination med att samla användbar och träffsäker data med insikter om kund.

Lönsam kundservice

Vi är övertygade om att en bra kundservice är proaktiv i sin kundhantering. 

Vi siktar alltid på att ta supporten från kostnadssidan till tillgångssidan. Idag ska ens kundansvariga kunna skapa affärer och kundlojalitet. Vi hanterar allt ifrån de enklaste frågorna till mer komplexa utmaningarna.