Bigacom som Partner

Bigacom är en partner på den nordiska marknaden för bolag som vill driva tillväxt eller andra operativa förbättringar i sin verksamhet.

Vi är ett svenskt bolag som säljer outsourcade tjänster. Vår inriktning är försäljning och kundhantering för att driva våra samarbetspartners tillväxt och ökad kundlojalitet. Vi utvecklar affären tillsammans med våra uppdragsgivare. Genom samlevnad når vi målsättning.

Vad behöver ni hjälp med?

Proaktiv försäljning

- Förvärv av nya kunder.
- Stärka kundrelationer.
- Merförsäljning.
- Utöka kundbas.

Reaktiv försäljning

- Inkommande försäljning med fokus på affären och upplysa kunder om produkt/tjänsteportfölj.
- Skräddarsy lösningar åt era kunder.

Retention/
Anti-Churn

- Proaktivt/Reaktivt säkerställa kunds framtid hos Ert bolag.
- Uppgradera kunds användningsområden.
- Bibehålla kundbas.
- Lojalitetsarbete.

B2B Sales

- Förvärv av nya företagskunder.
- Mötesbokning.
- Prospektera.

Support

- Kundtjänst och eftermarknad.
- Hantering av ert bolags kunder.
- Optimera kundresa och kundupplevelse.

Konsultation

Bigacoms ledning har över 60 års erfarenhet av utveckling utav försäljningskanaler, marknadsstrategier, optimering av kundresor, företagstillväxt och skapande utav inhouse-verksamhet.

Vi driver resultat, Tillsammans.