HISTORIA OCH VISION

"Vår vision är att öka tilltro och trovärdighet för direktförsäljning hos kunder och partners. Vi uppnår detta genom kvalitativ bearbetning med de bästa medarbetarna i branchen"
//Anton Blom, VD

Vilka är vi?

Vår verksamhet är sprungen ur en övertygelse att det finns utrymme för en seriös aktör med bred kompetens inom området för outsourcad försäljning och kundhantering.

Vårt uppdrag

Den konsolidering som nu pågår inom telecom och för tjänsteutbudet gav upphov till bildandet utav Bigacom Norden AB. Behovet av att kunna agera på nya trender med totalaffären i fokus är viktigare än någonsin.

Vad vi gör?

Det är vår bestämda uppfattning, inte bara som bolag utan även som individer, att samlevnad utav framåtlutad försäljningsstrategi tillsammans med kundnöjdhet är den kombination som krävs för att ett bolags långsiktiga utveckling och välmående ska fortsätta.